274 - N (Gästblogg)


Det är mycket att fundera över, vilket jag inte ska göra här.
En dubbel, handlar om tal. Bevisar detta.

Det här är slutet på början, inom kort inleds början på slutet.
Känner tvivel inför det, men omöjligt att undgå.

Det blev bara tre gästbloggsinlägg, tre väldigt olika sådana.
Fortsättningen sker i det tysta, tills någon hör mig viska.


WWWpunkt niotecken punkt femtecken punktSE

279 - N (Gästblogg)

Failad lista som är halv.

 • kaffe - fail
 • bil - fail
 • vinter - fail
 • en ambulans & en sjuktaxi - fail
 • artist - fail
 • minne - fail
 • tjejer - fail
 • dröm - fail
 • sparade anteckningar - fail
 • pirat(er) - fail
 • logik - fail
 • prat - fail
 • bilden - fail
 • karma - fail

315 - N (Gästblogg om the piratebay)

Under de senaste dagarna har jag följt stora delar av en uppmärksammad rättegång. Om jag nämner The Pirate Bay, förstår många vilken jag syftar på. Där fyra personer står åtalade för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen m.m. Jag ska försöka undvika att gå in för mycket på teknik/tekniska termer. Följande text innehåller lite tanker angående Åklagaren och lite information om de skadeståndsanspråk som finns.

Till att börja med riktar jag in mig på de två första dagarna (16-17/2). Personen i fokus är åklagare Håkan Roswall. Denna åklagare ska vad jag förstått vara eller vara en av de mest kompetenta åklagare gällande IT-frågor. Vilket gör det mer intressant. Han visade redan under första dagen att han saknar vissa kunskaper gällande den teknik som används, vilket kan vara till fördel för de åtalade då man får känslan att de som verkligen vet hur tekniken fungerar är de åtalade. Åklagaren hade även vissa problem av visning av PowerPoint-presentationer. Alltså den "mest kompetenta" åklagaren gällande IT-frågor har svårigheter med en dator plus en projektor.
Ni med sömnsvårigheter kommer nu få ett utmärkt tips och bör läsa detta stycke. Något jag direkt reagerade på är att Roswalls röst är väldigt lik berättarrösten i Bamse. Under stora delar av måndagen och nästan hela tisdagen var det åklagaren som hade ordet. Att bl.a. gå igenom åtalspunkterna, visa för rätten hur man laddar ned material via The Pirate Bay och gå igenom ett väldigt långtråkigt material med mejlkontakter, fakturor med mera för att bl.a. berätta att de åtalade fått in pengar. Stora delar av detta kändes som högläsning. Åklagaren poängterade nästan aldrig vad som var intressant. Av att döma från kommentarer från folk på plats hade folk problem att hålla sig vakna. Till och med nämndemän led av detta problem. Så, ni med sömnsvårigheter rekommenderar jag att lyssna på ljudupptagning från rättegången och då gärna från dag två. Jag hoppas att Håkan Roswall i framtiden gärna gör en ljudbok för folk med just sömnsvårigheter för jag är övertygad om att det i så fall blir en storsäljare!


Nu går vi över till den tredje dagen (18/2) då stora delar av dagen gick till att representanter från olika håll fick sin röst hörd och berätta om skadeståndskraven och hur dessa har räknats ut. Peter Danowsky som var först ut pratade om musik. När det gäller vissa album som är med i åtalet har man vad jag förstått räknat på följande vis. Under de tider som nämns i åtalet då vissa album funnits tillgängliga, har man räknat på en snittkostnad på vad en laglig nedladdning skulle ha kostat vid denna tidpunkt. Då har man räknat på 10€, och av dessa skulle 6,50€ gå till musikindustrin, alltså en förlust på 6,50€. I de fall där en laglig nedladdningstjänst kunnat användas vid ett visst album tar man summan och gångar med 2. I ett visst fall, tas "Beatles-Let it be" upp. Denna skiva har tydligen inte släppts online, för laglig nedladdning så där tar man gånger 10. Alltså 6,50€ gånger 10, då man anser att skadan är mycket större. Danowsky nämner också en annan intressant sak. The Pirate Bay har hindrat uppkomsten av lagliga musiktjänster, då man kan ladda ned gratis via The Pirate Bay. Han påstår alltså att det inte går att konkurrera med gratis vilket får mig att tänka på Loka och Ramlösa!
Efter detta var det Henrik Ponténs tur, som är där gällande Svensk film och Spel. Deras förstahandsyrkande gällande skadestånd är någon typ av licens. Alltså vad det skulle ha kostat The Pirate Bay för att skaffa en Licens för tillåtelse att lägga ut filmen. Det handlade bl.a. om Wallander, och det skulle kosta från 700 000kr och uppåt.
Till sist var det Monique Wadsted tur som representerar de amerikanska filmbolagen. Orkar inte gå in på detaljer men vill ändå nämna lite fantasisummor. T.ex. för varje nedladdat verk av en viss Harry Potter film var skadeståndsanspråket ca261kr per nedladdning och av en halv säsong av Prison Break ca 415kr per nedladdning.

Det finns flera saker som är intressant med skadeståndsanspråken men jag väljer att idag bara ta upp en sak. Uppgifterna som använts för att veta hur många gånger en viss fil laddats ned kommer från The Pirate Bays hemsida. Här har Statens Kriminaltekniska Laboratorium i förundersökningen konstaterat att koden som visar detta räknar fel. Alltså kan man inte se exakt hur många gånger en viss fil har laddats ned.

Detta är som sagt bara lite av det som hänt under de senaste dagarna, så se inte detta på något sätt som en sammanfattning från rättegången. Det finns mycket mer att säga om dessa tre dagar men hoppar i alla fall den här gången över det. Avslutningsvis kan jag också säga att jag inte ser en fällande dom "så långt ögat kan nå"!

RSS 2.0